Ταξίδι στη Γη του Νείλου
Μια αρχαία μυρωδιά
θα με μεθά
Με άγια υλικά
Θα υφανω το χρησμό σου
Θα σε λυτρώσω θα λυτρωθω
Απ’ τη λάσπη του πηλό θα πλάσω μια νύχτα
χωρίς αστέρια στην
αγκαλιά σου θα βρεθω
Θα ξαναγεννηθω ,
μέσα στα δυο σου χέρια
βασίλισσα σου θαμαι εγώ
Εσύ , ο δικός μου Φαραώ!
Με νερό του Νείλου
Θα βαφτίστούμε
Αθάνατοι στης αιωνιότητα
ς
το σύμπαν θα βρεθούμε!

Ταξίδι στη Γη του Νείλου.